| начало | форум | карта | 
 
   

     Уважаеми читателю,

     Настоящото четиво е предназначено за всеки, който иска да се запознае с традициите в празнуването на някогашните обичаи и обреди на българите. Този сайт ще ти помогне да опознаеш по-отблизо битието на българите и да се потопиш в техния духовен живот. Тук са представени по-значимите църковни и народни празници, така, както са били чествани през миналите столетия до средата на XX век.

     Всеки народен календар представлява своеобразна, строго изградена система за организиране и определяне на времето в рамките на една година. Обикновено той се състои от няколко цикъла, предопределени въз основа на природния и стопански кръговрат. Подобна подялба е типична и за традиционната народна култура на българите. След официалното приемане на християнската религия и на християнския календар двойното сезонно деление на годината се осъществява от празниците в чест на светците Димитър и Георги. Българската народна поговорка гласи, че “Св. Димитър носи зимата, а св. Георги - лятото”. Така посредством Димитровден и Гергьовден годината се обособява в два относително затворени сезонни и трудови цикъла. Това народно схващане на календарната година е в сила почти до средата на нашето столетие и е от особено значение за цялостната стопанска дейност на българите.

     Приятно четене!

Последни статии от нашия блог