| начало | форум | карта | 
 
 

зимни празници: януари: Бабинден - 8 януари

     Празнува се в чест на бабите - акушерки, за здраве на децата и на бременните жени. На този ден се изпълняват три обреда: къпане на децата, гощавка в дома на бабата и къпане на бабата.
Още от Богоявление, бабата приготвя масло, мед, просо, китка здравец и червена вълна. Рано в празничната сутрин тя посещава всяка къща, в която е бабувала. Там тя изкъпва децата, като започва от най-малкото, а момите и младите булки поръсва против уроки, след което намазва децата с мед и масло. Това мазане се нарича "червяване" и се прави за здраве на децата. Докато върши това, бабата благославя:
 

     "Да си червено като власеца,
     Да бръмчиш като пчелица,
     Да си сладко като медеца,
     Да се въдиш като просото,
     Да се гоиш като прасенце!"

     В Панагюрско, наред с това, бабата маже брадите на децата с бяла вълна, за да доживеят до дълбока старост.
     В гощавката участват всички жени, на които бабата е бабувала през годината. Всяка от тях носи баница, хляб, печена кокошка и вино. Помагат на бабата да се измие и я даряват с кърпа, престилка, риза и др.
     Празникът завършва с къпане(влечугане) на бабата. Обредното къпане се извършва на реката или кладенеца. Всички се закичват с вълна и червени чушки. Пеят се песни. На празника не се допускат мъже. Ако по пътя до реката срещнат някои мъж, му подхвърлят закачки. Когато стигнат реката, окъпват бабата и на ръце я връщат в дома и.
     Съществува легендата, че египетският цар заповядал на акушерките да убиват всяко новородено момче, но те не го направили. Затова Бог ги дарява с добро.