| начало | форум | карта | 
 
 

Есенни празници: октомври: Петковден (Петки) - 14 октомври

      Народен празник, свързан с накои предхристиянски елементи. Обредите, които се правят на този ден са свързани с животновъдството. Овчарите пускат кочовете при овцете за оплождане, а докато то трае жените не подхващат никаква работа, за да се роди здрав добитък. След оплождането се изпичат пресни питки. Правят се семейно-родови курбани за здраве и за нова къща.За курбана жените носят хлябове, вино и ракия. Прави се обща трапеза, която най-напред се прекадява и благославя от свещеника. Преди да се нахранят жените си раздават една на друга парче хляб.
      Господя църква - обичай, който се изпълнява първия понеделник преди Петковден. Той се изпълнява след като се прибере всичката реколта. Господя църква е курбан, коли се старият селски бик. Ако няма бик, се коли вол или овни.
      Кокоша църква, Бож дух - този обичай съществува само в Източна Тракия и се изпълнява първата събота преди Петковден. Насред селото се пали огън и се слага на него голям казан. Всяка стопанка на къща носи една, две или повече кокошки, няколко глави кромид и малко масло. Кокошките се колят и се готвят в казана на яхния. На обяд се събира цялото село, свещеника прикадява и богославя трапезата и започва обяда. Преди да седнат всяка жена раздава парче хляб в чест на Бож дух.
      Църковен празник: Преподобна Параскева - Петка Епивацка, Търновска е светица и отшелничка. Мощите на светицата са един от трофеите, които донася цар Иван Асен II след Клокотнишката битка.