| начало | форум | карта | 
 
 

зимни празници: януари: Петльовден - 20 януари

     Този празник се тачи главно в Източна България, за здраве на малките момчета. Извършва се обредно клане на петел. Това обикновено се прави на прага на пътната врата. Добре е кръвта да изпръска вратата и наоколо. С кръвта правят кръстен знак по лицата на момчетата и юношите, които колят петела. Главата на петела оставят пред вратата, а него сваряват цял. Приготвят и кравайчета или пита и раздават на съседите.
     Коленето на петел се свързва с легендата за цар Ирод, който заповядва да обезглавят всички мъжки деца, за да умре и Христос.В Пловдивско празникът е известен още като Черна или Църен ден. Там спазват и редица забрани - не се върши женска работа, не се правят сватби, за да не "църнеят", т.е да не жалят починал.Празникът завършва подобно на Бабинден.